Geologija, hidrogeologija, gręžyba.

 

Atliekame pageidaujamos teritorijos geologinius, geomorfologinius ir hidrogeologinius tyrimus. Įvertiname 

jo tinkamumą statybai, prūdo kasimui ir kitiems poreikiams tenkinti.

Gręžiame artezinius ir geoterminius gręžinius. Jų gylius parenkame atsižvelgdami į geologines sąlygas bei 

kliento poreikius – ieškome optimalaus varijanto. Montuojame vandens kėlimo įrangą. 

Vieni iš nedaugelio Lietuvoje gręžiame gręžinius koloniniu būdu -  tikslu nustatyti geologinį, inžinerinį – 

geologinį pjūvį. Paimame uolienų pavyzdžius – monolitus -  fizikinių ir stipruminių savybių nustatymui. 

Naudojame viengubus ir dvigubus koloninius vamzdžius. Turime specialią įrangą, kurios pagalba galime 

paimti nesuardytos sąrangos pavyzdžius iš silpnų gruntų: sapropelis, minkšti aleuritai, moliai, smėliai ir 

panašiai.

 

Įrengiame stebimuosius gręžinius skirtus monitoringui. 

 

Vykdėme įvairios paskirties gręžinių gręžimo darbus praktiškai visuose stambiuose Lietuvos pramonės 

įmonėse: Ignalinos atominė elektrinė, Klaipėdos jūrų uostas, Mažeikių nafta, „Lifosa“, „Achema“ ir t.t.